Krwiodawcy w akcji

W  piątek   9 lutego  odbyła  się  pierwsza  w  tym  roku  akcja  grupowego  oddawania  krwi  zorganizowana   przez  Górniczy  Klub  HDK PCK  im. św. Barbary  przy KWB Konin.   Zarejestrowały się  w niej  54 osoby,  wśród których  byli  nie tylko  członkowie klubu,  ale  i uczniowie  Zespołu  Szkół  Górniczo-Energetycznych,  gdzie akcję  przeprowadzono.

Współpraca  krwiodawców  ze szkołą  górniczą  trwa już  od kilku lat,  w efekcie  uczniowie  tej placówki  biorą udział  w oddawaniu  krwi.   Oczywiście,  trzeba  popracować  nad tym,  aby zachęcić  młodzież  do takiej pomocy.   W ciągu  ostatnich  tygodni  prezes  górniczego klubu  Andrzej Kłonica  i wiceprezes  Zbigniew Kluska  przeprowadzili  pogadanki  w 16 klasach.  W spotkaniach  uczestniczyło  w sumie  około 300 osób.  Dzięki temu  uczniowie  szkoły  postanowili  przyłączyć się  do zbiórki.

Podczas akcji  oddano  20 litrów  250 ml krwi.  Trafi ona  do placówek  współpracujących  z Regionalnym  Centrum  Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa  z Kalisza,  które obsługiwało  zbiórkę.

Zarząd klubu  serdecznie dziękuje  za udział  w tym wydarzeniu  i zaprasza  na kolejne.  Najbliższa akcja  odbędzie się  22 kwietnia.    e

Fot.  Andrzej Juśkowiak

Dodaj komentarz