Słoń czy dinozaur  

Przypomnijmy: kości słonia leśnego zostały odkopane w piątek 24 lutego 1984.

Informacja o odkryciu dość szybko pojawiła się w prasie, nie tylko regionalnej, ale i ogólnopolskiej. Prasa działała sprawnie, wydobycie szczątków miało miejsce w piątek i sobotę, a gazety poniedziałkowe, wtorkowe już podawały tę wiadomość. Część pisała o wielkim zwierzęciu, ale wiele z nich o znalezieniu mamuta. Pojawiła się też informacja, że kto wie, czy to nie potężny dinozaur – mówi Dagmara Frydrychowicz, kustosz Muzeum Okręgowego w Koninie.

W dzienniku „Nowiny” w notatce zatytułowanej „Szkielet ogromnego zwierzęcia odkopano w woj. konińskim” można było przeczytać:  Jedna z koparek w kopalni węgla brunatnego „Konin” natrafiła na odkrywce „Jóźwin” na szkielet ogromnego zwierzęcia.(…) Wszystko wskazuje na to, że znaleziono cały szkielet tajemniczego zwierzęcia. Wstępne oględziny szkieletu pozwoliły stwierdzić, że jest ono większe od mamuta. Może to dinozaur?

Za to „Dziennik Polski” i „Trybuna Robotnicza” pisały wprost „Odkryto szkielet mamuta”:  Koparka nadkładowa wykopała na poziomie 13 m od wierzchowiny skarpy szkielet ogromnego czworonożnego ssaka – prawdopodobnie mamuta. O ile tak jest faktycznie, to  należy on do wyjątkowo dużych okazów, o czym świadczą rozmiary kości nóg dochodzące do 2 m długości, kły około 2 m i uzębienie – jeden z trzonowych zębów ma 15 cm szerokości i 60 cm długości. Ostateczną opinię na temat gatunku i rodzaju olbrzymiego czworonoga powinni wydać paleontolodzy.

Mimo tego zastrzeżenia informacja o mamucie rozpowszechniła się i niestety pokutuje do dziś, nawet wielu mieszkańców Konina jest przekonanych, że wykopano szczątki właśnie tego zwierzęcia. Pamiętajmy zatem: Gosław to słoń leśny.     eg

Grafika Dagmara Frydrychowicz

Dodaj komentarz