Słoń leśny w świecie nauki  

Uczestnicy  IV Polskiego  Kongresu  Geologicznego  mieli okazję  poznać  historię  słonia leśnego  z  odkrywki Jóźwin.

Kongres,  który  odbył się  w Poznaniu  od 10 do 14 czerwca br.,  zgromadził  378  uczestników,  w tym  145 członków  Polskiego  Towarzystwa  Geologicznego  oraz  50 studentów  i doktorantów.   Wśród  naukowców  150 osób  reprezentowało  18 uczelni wyższych,  a  116  instytuty badawcze.  Poza tym  w kongresie  wzięło udział  80 przedstawicieli  28 firm  i przedsiębiorstw  związanych  z geologią.  Przyjechało  także kilkunastu  uczestników  z siedmiu  instytucji rządowych  i samorządowych  oraz pięciu  instytutów  Polskiej Akademii Nauk.  Kongres  był okazją  do integracji  środowiska  polskich geologów  oraz  przeglądu aktualnych  tematów badawczych.

Na  15 sesjach  tematycznych  prezentowano  referaty  oraz postery  z różnych  zakresów geologii.   W sesji  tematycznej  „Paleontologia i stratygrafia”  swój referat  pn.  „Słoń leśny  z odkrywki Jóźwin  KWB Konin”  wygłosiła  Dagmara Frydrychowicz,  kustosz Muzeum Okręgowego  w Koninie.  Przypadek  słonia leśnego  był obecny  także podczas  sesji posterowej,  na której  pani kustosz  zaprezentowała  poster  „Słoń leśny z Jóźwina – historia odkrycia”.   Okazało się,  że wielu  naukowców  po raz pierwszy  miało okazję  otrzymać informację  na temat   Palaleoloxodon antiquus  z konińskiej  odkrywki.

Kongres  odbywał się  na Wydziale  Nauk Geograficznych  i Geologicznych  Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu.

Dodaj komentarz