Apel o atom

Konińscy  samorządowcy  przygotowali  apel  popierający  ideę  budowy  elektrowni  jądrowej.   Dokument,  adresowany  do premiera  i  rządu,  został  przyjęty  na sesji  Rady  Miasta  Konina  24 czerwca.  

W piśmie czytamy:

Rada Miasta Konina wraz z Prezydentem Miasta Konina przyjmują następujące stanowisko i apelują:

W odniesieniu do dotychczasowych działań na rzecz realizacji planu budowy elektrowni jądrowej w Koninie, takich jak podpisanie listu intencyjnego przez polskie firmy energetyczne ZE PAK S.A. i PGE S.A. oraz koreańską firmę Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), zawarcie porozumienia między Ministerstwem Aktywów Państwowych a Ministerstwem Handlu, Przemysłu i Energii Korei, a także decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, samorząd Miasta Konina niezmiennie wyraża poparcie dla realizacji tej inwestycji.

Ponadto władze samorządowe Miasta Konina wyrażają stałą gotowość do współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację budowy elektrowni jądrowej w Koninie.

Stanowisko samorządu Miasta Konina poparte jest oczekiwaniami mieszkańców miasta i regionu Wielkopolski Wschodniej, którzy — od momentu pojawienia się w przestrzeni publicznej informacji o możliwości lokalizacji elektrowni jądrowej w Koninie — zobaczyli w tej inwestycji szansę na rozwój miasta i regionu. Ma ona wysoką akceptację społeczną.

Postępujący proces transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej i związane z nią poważne wyzwania społeczno-gospodarcze, takie jak likwidacja miejsc pracy w sektorze konwencjonalnej energetyki opartej na węglu brunatnym i trwała utrata pracy przez osoby związane z sektorem paliwowo-energetycznym sprawiają, że realizacja planu rozwoju elektrowni jądrowej w naszym mieście może stanowić ogromny impuls rozwojowy.

Elektrownia jądrowa oraz firmy z nią kooperujące z pewnością będą źródłem stabilnych miejsc pracy, czego skutkiem będzie poprawa jakości życia mieszkańców miasta i regionu.

Należy zaznaczyć, że silną stroną regionu konińskiego jest duży potencjał ludzki i techniczny. Posiadamy wykwalifikowane i doświadczone kadry z branży energetycznej, jak również rozwiniętą infrastrukturę energetyczną, co razem stanowi optymalne miejsce dla lokalizacji elektrowni jądrowej w kraju.

Jako władze samorządowe Miasta Konina wyrażamy nadzieję, że budowa elektrowni jądrowej stanowić będzie impuls rozwojowy dla gospodarki całego regionu, który aktualnie przechodzi niełatwy proces transformacji, wymagający zaangażowania różnych podmiotów działających zarówno w obszarze społecznym, jak też gospodarczym.

W związku z powyższym, jako władze samorządowe Miasta Konina, apelujemy do Prezesa Rady Ministrów oraz Rządu RP o kontynuację realizacji planu budowy elektrowni jądrowej w Koninie w trosce o przyszłość Miasta i regionu Wielkopolski Wschodniej.

Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz