Barbórkowe spotkanie w Koninie

Barbórka to nie tylko okazja do świętowania, ale przede wszystkim do podkreślenia wyjątkowego charakteru górniczej pracy, wykonywanej w szczególnych warunkach, polegającej na zmaganiu się z żywiołem, który zawsze może przypomnieć o swojej potędze. Ta świadomość towarzyszyła pracownikom konińskiej kopalni podczas tegorocznych uroczystości. Spotkanie barbórkowe 1 grudnia rozpoczęło się od uczczenia pamięci górników, którzy zginęli w kopalni „Rudna”.

Gospodarzem uroczystości był zarząd spółki, uczestniczyli w niej przedstawiciele związków zawodowych i rady pracowników, społecznej inspekcji pracy oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, zasłużeni pracownicy kopalni, a także jej dawni dyrektorzy, którzy nadal czują się związani z firmą.

Do uczestników spotkania zwrócił się prezes zarządu Adam Kłapszta, który powiedział: Dzień Górnika, jako że obchodzony jest pod koniec roku, stanowi okazję nie tylko do – skromnego w dzisiejszych czasach – świętowania, ale i podsumowania wydarzeń ostatnich jedenastu miesięcy.
Do końca listopada tego roku kopalnia wydobyła 8 mln 400 tys. ton węgla. Największa odkrywka Jóźwin dała 4 mln 750 tys. ton, czyli ponad połowę wydobycia. Druga w kolejności najmłodsza odkrywka Tomisławice dała 2 mln 190 tys. ton, a odkrywka Drzewce 1 mln 460 tys. ton węgla. Jeśli podsumujemy zdejmowanie nadkładu, zobaczymy, że w sumie zdjęto 63 mln m3, w tym na Jóźwinie prawie 37 mln m3, na Tomisławicach 13 mln 650 tys.m3, a na Drzewcach 12 mln 580 tys. m3. Kiedy porównamy te wyniki z jedenastoma miesiącami ubiegłego roku, okaże się, że kopalnia utrzymuje produkcję na stabilnym poziomie.
Oczywiście, za tymi suchymi liczbami kryje się wysiłek wielu pracowników, nie tylko z oddziałów górniczych, ale także mechaników, elektryków, remontowców i całego zaplecza. Ten wysiłek był tym większy, że na wszystkich odkrywkach codziennej pracy towarzyszyły wielkie przebudowy.
Dziękuję wszystkim za sumienność i rzetelność, wiele robót prowadzonych w kopalni wymaga przecież wyjątkowego wysiłku i uwagi. Szczególnie serdecznie dziękuję i gratuluję tym w Was, którzy swoją postawą zasłużyli na wyróżnienie w postaci odznaczeń, stopni górniczych i honorowych szpad.
Dziękuję jubilatom. Wasz długoletni staż to nie tylko okrągła liczba ładnie wyglądająca na dyplomie, każdy z Was dołożył cegiełkę do wspólnej historii i dorobku kopalni.
Życzę wszystkim dalszej bezpiecznej, przynoszącej satysfakcję pracy. Życzę Państwu zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Szczęść Boże! Niech żyje nam Górniczy Stan!

Spotkanie barbórkowe było okazją do uhonorowania wyróżniających się pracowników kopalni. Zgodnie z postanowieniem ministra właściwego ds. energii w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa odznaką honorową Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnieni zostali: Grzegorz Dydak, Szymon Frątczak, Włodzimierz Grzelak, Zbigniew Horbiński, Krzysztof Jacolik, Radosław Łukasiewicz, Andrzej Mazur, Grzegorz Patrzykąt, Bernarda Skoczeń-Sieńkowska, Janusz Urbaniak i Maciej Witczak.

Zarząd kopalni Konin przyznał odznakę Zasłużony Pracownik KWB Konin 24 osobom. Są to: Tomasz Budziak, Urszula Ciesielska, Dariusz Czarnojańczyk, Robert Graczyk, Magdalena Grochowska, Artur Jankowski, Leszek Kierzek, Jarosław Kowalczyk, Robert Kucharski, Paweł Lenart, Tomasz Łukasiewicz, Krzysztof Łukowski, Andrzej Modrzański, Marcin Olejnik, Ireneusz Pilewski, Marek Przebieracz, Dariusz Sikiewicz, Włodzimierz Skoczylas, Daniel Szacowny, Błażej Szymański, Roman Waszak, Jerzy Wróbel, Renata Żabierek i Tomasz Żuber.

Zgodnie z postanowieniem prezesa zarządu kopalni nadane zostały stopnie górnicze. Stopień górnika III stopnia otrzymali: Krzysztof Adamczyk, Krzysztof Falkowski, Jarosław Nawrocki i Dawid Szanecki.
Górnik I stopnia: Janusz Michalak i Zbigniew Pawlak.
Inżynier górniczy III stopnia: Artur Szulc.
Inżynier górniczy II stopnia: Dariusz Biegasiewicz i Dariusz Budzyński.
Inżynier górniczy I stopnia: Elżbieta Dwornik, Szymon Mirecki, Piotr Patrzykąt i Jarosław Wojtczak.

Minister energii przyznał honorowe stopnie dyrektorskie.
Stopień dyrektora górniczego III stopnia otrzymali: Krzysztof Chojnacki, Marcin Kaźmierczak i Tomasz Siodła.
Stopień dyrektora górniczego II stopnia: Mariusz Nowicki, Dariusz Sikiewicz i Andrzej Wicher.
Stopień dyrektora górniczego I stopnia: Grzegorz Frąckowiak, Karol Furmaniak i Paweł Miedziński.

Słowa „Wręczam honorową szpadę górniczą w dowód uznania zasług dla naszego górniczego stanu” usłyszeli: Arkadiusz Bartkowiak, Robert Dobrochowski, Maciej Fryzka, Roman Katulski, Krzysztof Kuśnierczak i Dariusz Urycki.

W uroczystości uczestniczyła grupa jubilatów, obchodzących 35-lecie pracy zawodowej. Zarząd kopalni przyznał im srebrną odznakę Za Długoletnią Pracę w Górnictwie.

Jubilaci, którzy przepracowali 25 lat, otrzymali brązową odznakę Za Długoletnią Pracę w Górnictwie.    eg

Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz