Zgodnie z tradycją

Barbórka w Koninie obchodzona była zgodnie z tradycją. W niedzielę 4 grudnia pracownicy PAK KWB Konin zebrali się rano w kościele św. Wojciecha, gdzie odprawiona została msza w intencji górników i ich rodzin.
W czasie barbórkowego nabożeństwa pracownikom kopalni i wiernym zgromadzonym w kościele towarzyszyła, jak zawsze, górnicza orkiestra, która – również zgodnie ze zwyczajem – poprowadziła pochód, stanowiąc jego muzyczną oprawę.
Licznie zgromadzeni górnicy, w większości w mundurach galowych, poczty sztandarowe i zarząd kopalni przemaszerowali ulicami miasta na plac przy amfiteatrze. W tym roku do świętujących górników dołączyli parlamentarzyści i władze Konina.
Z pewnością na atmosferę Barbórki wpłynęła wiadomość o decyzji ministra rolnictwa, która daje nadzieję na powstanie odkrywki Ościsłowo. Jednak, jak zauważył prezes Adam Kłapszta, to dopiero pierwszy etap, w ślad za nim powinna pójść decyzja środowiskowa i uzyskanie koncesji. Dopiero wtedy można będzie patrzeć w przyszłość.
Właśnie o przyszłości kopalni i regionu konińskiego, o swoich miejscach pracy dyskutowali górnicy nad tradycyjnym krupniokiem. Barbórkowe śniadanie było okazją do rozmowy z dawnymi i obecnymi kolegami, do tego, by spędzić razem dłuższą chwilę i podkreślić więź łączącą brać górniczą.      eg
Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz