Podziękowanie za rok społecznej pracy

Pracownicy i emeryci PAK KWB Adamów, którzy przez cały rok społecznie reprezentują firmę, zostali zaproszeni 14 grudnia na spotkanie w klubie Barbórka. Skromną uroczystość zorganizowano po raz drugi. – Kiedyś zawsze w grudniu przeprowadzaliśmy takie podsumowanie – mówi Józef Cajdler, kierownik Działu Administracji. – Wróciliśmy do tego zwyczaju w ubiegłym roku. Trzeba przecież, choćby w skromny sposób, uhonorować ludzi, którzy pracują społecznie przez cały rok, reprezentują kopalnię na różnych uroczystościach państwowych i kościelnych oraz na pogrzebach. Zdarza się to dość często, w tym roku samych pogrzebów było już około 60.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, w tym delegacje i poczty sztandarowe: firmowy kopalni Adamów, klubu krwiodawców, związków zawodowych górników i „Solidarności”, emerytów górniczych oraz straży pożarnej. Dyrektor ds. administracji Jacek Slanina w imieniu zarządu kopalni podziękował zebranym za ich zaangażowanie i godne reprezentowanie firmy.
Organizatorzy zaprosili gości na poczęstunek, któremu towarzyszyła bardzo sympatyczna atmosfera. Większość uczestników spotkania należy do starszego pokolenia, wspólne rozmowy były zatem okazją do wspomnień, ale także do dyskusji na temat przyszłości pracowników kopalni.     e

Fot. Józef Cajdler

Dodaj komentarz