Jak pracują górnicy

Przy okazji Barbórki wiele mówi się o tym, że górnictwo jest ważną gałęzią gospodarki, a kopalnie węgla brunatnego wpisały się w historię naszego regionu. Te informacje skierowane są do dorosłych mieszkańców, ale warto powiedzieć o tym także najmłodszym – oczywiście, w przystępnej formie.
Takie barbórkowe pogadanki górnicy zaprezentowali dzieciom ze szkół i przedszkoli w Koninie, Turku i okolicznych miejscowościach. W sumie od 28 listopada do 12 grudnia pracownicy obu kopalń odwiedzili 42 placówki edukacyjne. Opowiadali o górniczej pracy, o maszynach wykorzystywanych na odkrywkach, a także o tym, skąd się wziął węgiel i jak wygląda górniczy mundur galowy.

W wielu spotkaniach uczestniczyli członkowie górniczych orkiestr. Dzięki nim dzieci mogły z bliska zobaczyć i posłuchać instrumentów wykorzystywanych w orkiestrze dętej. Ciekawą i pouczającą zabawą były muzyczne zagadki – rozpoznawanie melodii z bajek i dziecięcych filmów.
Ze swej strony mali słuchacze przygotowali występy z górniczymi akcesoriami i złożyli gościom życzenia.   e

Na zdjęciach Sławomir Lament, Jan Przybył, Danuta Wieruchowska-Janik i Natalia Lament w Przedszkolu Samorządowym nr 7 im. Misia Uszatka w Turku oraz Stefan Chmielewski i Elżbieta Robaszkiewicz w Przedszkolu nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie

Fot. PAK KWB Adamów, przedszkole „Bolek i Lolek”

Dodaj komentarz