Kordziki i medale

Tradycją MZZ PIT „Kadra” są doroczne „Biesiady pod platanem”, w których uczestniczą członkowie związku i ich goście – w tym roku byli to szefowie pozostałych związków zawodowych działających w kopalni Konin oraz licznie przybyła stara strzecha.
W pierwszej oficjalnej części spotkania przewodnicząca „Kadry” Alicja Messerszmidt nawiązała do 25-lecia związku. Rok jubileuszowy skończył się w grudniu, można więc było przypomnieć historię związku, jego tradycje i osiągnięcia.
Uroczystość jest zawsze okazją do wyróżnienia zasłużonych członków związku. Tym razem Porozumienie Związków Zawodowych w Katowicach uhonorowało złotą odznaką Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej Iwonę Czubińską, Macieja Kamińskiego, Pawła Miedzińskiego, Grzegorza Prawuckiego, Janusza Staszaka i Jarosława Lewandowskiego. Natomiast srebrną odznakę Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno-Technicznej otrzymali: Maciej Błaszczyk, Jan Patrzykąt, Grzegorz Przebieracz i Dariusz Sikiewicz.
Porozumienie Związków Zawodowych przyznało Medal XXV-lecia PZZ „Kadra” Hubertowi Cieślakowi, Robertowi Dobrochowskiemu, Anecie Galon, Marzenie Gradeckiej, Andrzejowi Kasperowiczowi, Tomaszowi Siodle i Bernardowi Szulcowi. Zarząd MZZ PIT „Kadra” uhonorował swoją odznaką XXV-lecia związku 29 osób. Wręczono także medale jubileuszowe. Otrzymali je: Grzegorz Dydak, Przemysław Frydrychowski, Artur Jankowski, Danuta Kamińska, Andrzej Kłonica, Dariusz Knop, Andrzej Lewandowski, Jolanta Maćkowiak, Sylwester Maćkowiak, Tadeusz Matysiak, Wojciech Polewski, Jerzy Szczęsny, Józef Tomicki, Dariusz Tylkowski i Jacek Walczak, a także przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Grzegorz Matuszak i wiceprzewodniczący NZZ PRC „Ruch” Maciej Kaźmierczak.
Stałym punktem uroczystości jest wręczenie, zgodnie z ceremoniałem, honorowych kordzików górniczych. W tym roku w uznaniu zasług dla polskiego górnictwa oraz za działalność związkową otrzymali je: inż. Tomasz Dominiak, dr inż. Ayoub Fakirmal, mgr inż. Mirosław Falkowski, technik Włodzimierz Grzelak, inż. Tomasz Lewandowski, inż. Roman Lewiński, mgr inż. Jerzy Tusiński, technik Błażej Przebieracz i inż. Grzegorz Witkowski.
Po zakończeniu ceremonii, także zgodnie z tradycją, spotkanie przybrało bardziej nieformalny charakter. Tegoroczna uroczystość, która odbyła się 29 stycznia, otrzymała pochlebne opinie. – Spotkanie było naprawdę udane, część oficjalna przebiegła sprawnie, atmosfera była doskonała, a zabawa sympatyczna – powiedziała jedna z uczestniczek imprezy.   eg

Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz