Przez prawie dwa lata, od 6 sierpnia 2015 roku, kopalnia Konin czekała na wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odkrywki Ościsłowo. Odpowiedź nadeszła 10 marca br. – RDOŚ odmówił wydania takiej decyzji.

W uzasadnieniu RDOŚ uznał, że „istnieje wysokie prawdopodobieństwo znacząco negatywnego wpływu przedsięwzięcia na Jezioro Wilczyńskie”. Wskazał również, że w ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko należało uwzględnić skutki odwodnienia odkrywki Jóźwin II B, ponieważ jej lej depresji „wywiera decydujący wpływ na opadanie lustra wód jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego”. RDOŚ powołał się jednocześnie na konieczność ochrony obszaru Natura 2000 i zapewnienia mu kompensacji przyrodniczej, którą musiałby przeprowadzić inwestor.

Zdaniem zarządu kopalni taka ocena nie zawiera argumentów merytorycznych, nie została poparta żadnymi ekspertyzami potwierdzającymi negatywny wpływ na środowisko działań prowadzonych przez kopalnię, a potencjalne zablokowanie odkrywki spowoduje szereg poważnych negatywnych następstw gospodarczych i społecznych o zasięgu regionalnym i krajowym. Zarząd spółki zamierza złożyć odwołanie od decyzji RDOŚ.

***
Nie ulega wątpliwości, że odkrywka Ościsłowo ma kluczowe znaczenie dla przyszłości kopalni Konin, elektrowni i naszego regionu. Zaniechanie jej budowy stanowić będzie zagrożenie dla miejsc pracy nie tylko górników, ale także pracowników spółek działających na rzecz kopalni oraz wielu lokalnych firm usługowych i handlowych.
Za uruchomieniem Ościsłowa przemawiają nie tylko argumenty społeczne, ale także ekonomiczne i czysto techniczne. Nowa odkrywka ma zapewnić ciągłość dostaw węgla do elektrowni. Ościsłowo jest naturalną kontynuacją Jóźwina, złoże znajduje się w odległości zaledwie trzech kilometrów, przy jego zagospodarowaniu będzie można wykorzystać istniejącą już infrastrukturę, a transport maszyn podstawowych nie będzie nastręczał trudności. Wszystko to znakomicie ułatwi start nowej odkrywki.

Procedura udostępniania nowych złóż jest skomplikowanym i długotrwałym procesem, co kopalnia Konin mogła przetestować dokładniej niż jakakolwiek firma górnicza w Polsce. Dziś, w dobie rygorystycznych przepisów, aktywizacji przeciwników górnictwa odkrywkowego i działalności ekologów, proces ten został dodatkowo utrudniony. Odmowna decyzja w sprawie Ościsłowa to kolejna przeszkoda do pokonania, ale z pewnością nie jest to koniec walki o nową odkrywkę.   eg

Dodaj komentarz