Trójstronna narada

W piątek 17 marca br. odbyło się comiesięczne spotkanie społecznych inspektorów pracy kopalni Konin oraz współpracujących z nią spółek, w którym tym razem uczestniczyli przedstawiciele PIP, OUG i działu DBH.

W pierwszej części narady społeczni inspektorzy przeanalizowali sprawy, którymi zajmowali się w lutym. Wspólnie z działem bhp przeprowadzili w tym czasie kontrole bieżące i odbiory techniczne oraz kontrole spółek współpracujących z kopalnią. Odbyły się również spotkania z kierownikami oddziałów, dyrektorem technicznym i prezesem spółki, przeprowadzono także spotkania z pracownikami na miejscach pracy.
Wskazano błędy występujące przy minimalnych obłożeniach maszyn podstawowych, wynikające z niestosowania zarządzenia, oraz omówiono sprawę obłożenia przenośników. W ostatnim czasie SIP skontrolowała badania okresowe i przygotowała aktualizację zarządzeń. Inspektorzy SIP interweniowali w sprawie ogrzewania łaźni i dostawy ciepłej wody, wytyczenia parkingu z części placu autobusowego w Kleczewie i poprawienia przejścia dla pieszych przy dawnym ZRG. Skontrolowali także realizację planu poprawy warunków bhp, przeprowadzili testy ochronników słuchu (z których korzystają przodowi koparek łańcuchowych) oraz testy rękawic wybranych po spotkaniu z firmą Alfa i Omega. Zgłosili też uwagi do zapisów nowego układu zbiorowego.

W drugiej części spotkania uczestniczyli zaproszeni goście: Jerzy Jankowski z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, kierownik oddziału w Koninie oraz inspektor PIP Zbigniew Sobczak i nadinspektor OUG Ryszard Pustelnik.
Inspektor Sobczak omówił zagrożenia i wybrane wypadki w kopalniach, przypomniał, jak ważną rolę w zakładzie pełnią społeczni inspektorzy i jaka na nich spoczywa odpowiedzialność. Z kolei nadinspektor Pustelnik zwrócił uwagę na pogarszające się warunki pracy w terenie zakładu górniczego oraz wypadki, którym ulegają pracownicy obcych firm. Przypomniał o właściwej formie wpisu do książki raportowej wszystkich nieprawidłowości i uwag. Omówił przeprowadzone kontrole i podniósł kwestię zachowania się SIP zgodnie z obowiązkami, które nakłada ustawa. Była też chwila na pytania, wątpliwości oraz wskazówki pana nadinspektora dla SIP.
Kierownik PIP w Koninie Jerzy Jankowski podsumował ostatnie zmiany w prawie pracy, a następnie odpowiadał na zadawane pytania.
Na spotkanie zaproszono także Jarosława Balcerzaka, kierownika działu DBH w PAK KWB Konin i Adamów, który omówił współpracę z SIP, wspólne kontrole i sposoby reagowania na zagrożenia, wskazał również trudne warunki pracy w okresie zimowym i plan poprawy warunków bhp.

Wiesław Kwiatkowski
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w PAK KWB Konin

Fot. Wiesław Kwiatkowski

Dodaj komentarz