W Bełchatowie, 15 maja br., zorganizowano posiedzenie central związkowych oraz szefów związków zawodowych działających w kopalniach węgla brunatnego. Tematem przewodnim była przyszłość branży oraz pilna potrzeba rozwiązania problemów, jakie obecnie stoją przed kopalniami.

Efektem spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska, w którym czytamy: Od wielu lat węgiel brunatny pełni w polskiej energetyce rolę strategiczną. Na jego bazie produkowane jest ponad 30 procent całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce.
Związki zawodowe przypominają dalej, że strona społeczna negatywnie oceniła „Politykę energetyczną Polski do 2050 roku” (dokument z 2015 roku) w części dotyczącej branży węgla brunatnego: Zwracaliśmy uwagę na fakt uzależnienia naszego kraju od dostaw energii elektrycznej od zagranicznych dostawców, co finalnie wiązałoby się z likwidacją wielu tysięcy miejsc pracy, znaczącym zubożeniem społeczeństwa oraz upadkiem ekonomicznym gmin, na terenie których prowadzona jest (lub będzie w przyszłości) działalność górnicza.

Strona społeczna z niepokojem przyjęła informacje o braku wydania pozytywnych decyzji środowiskowych dla planowanych odkrywek Ościsłowo i Złoczew: Przedłużanie procesu przedkoncesyjnego przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, a w przypadku odwołań przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, może skutkować dramatyczną sytuacją w regionie konińsko-turkowskim, jak i bełchatowskim. Utrata miejsc pracy stanowi dziś bowiem bezpośrednie i realne zagrożenie dla tysięcy rodzin. Ponadto, co zauważamy od wielu miesięcy i o czym otwarcie mówimy, grozi to bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Dlatego uczestnicy posiedzenia domagają się pilnego wznowienia prac Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego, przedstawienia programu dla węgla brunatnego, którego projekt został przygotowany przy współudziale związków zawodowych, środowiska naukowego i przedstawicieli pracodawców, a także jednoznacznego określenia przez stronę rządową złóż perspektywicznych w postaci wykazu złóż o znaczeniu strategicznym, które będą eksploatowane na podstawie ustaw i rozporządzeń wzorem specustaw stosowanych w innych gałęziach przemysłu. Związkowcy zaapelowali także o odrzucenie w całości polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Uczestnicy spotkania odnieśli się również do restrukturyzacji prowadzonej obecnie w wielu spółkach branży: Prowadzona optymalizacja zatrudnienia, a także wydzielanie całych obszarów okołoprodukcyjnych do podmiotów zewnętrznych powoduje jedynie wprowadzanie chaosu w dotychczasowe, wypracowane przez dziesięciolecia, sprawdzone formy pracy górniczej.
Dokument podpisali szefowie Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra”, Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, Ogólnokrajowego Zrzeszenia ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego i Federacji ZZ Górnictwa Węgla Brunatnego oraz przewodniczący związków zawodowych działających w kopalni Adamów, Bełchatów, Konin i Turów.
Stanowisko zostało przesłane do władz państwowych oraz wojewodów i marszałków województw łódzkiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.    g

Dodaj komentarz