Jak uratować Wzgórze Giedymina

Geolodzy z naszych kopalń podzielili się swoją fachową wiedzą z litewskimi kolegami, którzy próbują uratować Górę Giedymina, cenną pamiątkę historyczną i symbol litewskiej państwowości.

Na wzgórzu zamkowym w Wilnie od kilkunastu lat obserwowane są ruchy osuwiskowe; niszczą one zamek i samą górę, która stopniowo traci stabilność. Litwini nie mają doświadczenia w postępowaniu w razie takich zagrożeń, dlatego zwrócili się do specjalistów z polskich kopalń odkrywkowych i uczelni technicznych. Chcą wykorzystać doświadczenia naszej służby geologicznej i górniczej w dokumentowaniu, rozpoznawaniu i zabezpieczaniu osuwisk, które lokalnie występują na zboczach i skarpach odkrywek.

Do kopalni Konin delegacja z Wilna przyjechała 23 maja br. Litewską Służbę Geologiczną reprezentowali: Vytautas Januska, kierownik Działu Surowców Mineralnych, kierownik sekcji Simonas Danielius, geolog inżynierski Statsys Antusas i geolog  Beata Milos. Towarzyszyli im specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego: Zbigniew Frankowski z Programu Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko oraz Maria Wojcieszak i Wojciech Brochwicz-Lewiński z Działu Współpracy Międzynarodowej. W roli gospodarza wystąpił dyrektor ds. produkcji Roman Tomaszewski oraz pracownicy Działu Mierniczo–Geologicznego: Krzysztof Komorowski, Dariusz Gradecki i Sławomir Kaczkowski.

Rozmowa z litewskimi gośćmi koncentrowała się wokół zjawisk osuwiskowych w górotworze, rodzajów i wielkości osuwisk, przyczyn ich powstawania, częstotliwości występowania oraz sposobów zabezpieczania skarp i zboczy. Kierownik działu TMG Mariusz Dziamara przygotował prezentację, przedstawiającą ogólne informacje dotyczące eksploatacji węgla brunatnego, charakterystykę geotechniczną wydobycia i zwałowania oraz kompleksową charakterystykę osuwisk, występujących w przeszłości w kopalni Konin i Adamów. Po prezentacji zorganizowano wycieczkę terenową na odkrywkę Jóźwin IIB, aby goście mogli zobaczyć, w jaki sposób formowane są skarpy i zbocza na eksploatowanej odkrywce, jak odbywa się zwałowanie nadkładu i jakie zachodzą naturalne zjawiska geotechniczne na skarpach odkrywki. Przedyskutowano także temat ruchów masowych w górotworze oraz sposoby dokumentowania i zabezpieczania osuwisk.

Po spotkaniu w Koninie goście z Litwy udali się na wyjazd terenowy do kopalni Bełchatów oraz do Krakowa na rozmowę ze specjalistami od mechaniki górotworu AGH.

Dariusz Gradecki

Na zdjęciach
1 – Na tarasie widokowym odkrywki Jóźwin. Stoją od lewej: Statsys Antusas, Simonas Danielius, Wojciech Brochwicz-Lewiński, Sławomir Kaczkowski, Krzysztof Komorowski, Dariusz Gradecki, Vytautas Januska i Zbigniew Frankowski. Fot. Maria Wojcieszak

2 i 3 – Osuwisko na Wzgórzu Giedymina, fot. archiwum

 

Dodaj komentarz