Z adamowskiego archiwum (2)

Okres budowy kopalni trwał pięć i pół roku. W 1964 roku kończono prace związane z przygotowaniem transportu węgla do elektrowni. Długość trasy wynosiła 7,8 km. Wybudowano most na Kiełbasce, dwa wiadukty, pięć przepustów rurowych i jeden żelbetonowy, ułożono 10 km torów. Trasa została zelektryfikowana, zakupiono cztery elektrowozy oraz 42 wagony samowyładowcze.

Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego zgłosił gotowość odkrywki do eksploatacji 21 września 1964 roku, w październiku wydobyto pierwszy węgiel. Uruchomienie Kopalni i Elektrowni Adamów nastąpiło 28 listopada. Na uroczystość przyjechał wicepremier Piotr Jaroszewicz i minister Jan Mitręga. Po przecięciu wstęgi we wkopie uczestnicy udali się na barbórkową akademię do hali warsztatów mechanicznych.
Wraz z uruchomieniem kopalni zmieniła się jej nazwa – odrzucono dodatek „w budowie”, została Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów”. Jednostką nadzorczą było Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu, w jego strukturze kopalnia pozostawała przez 12 lat.

Do 1976 roku węgiel wydobywany był tylko w odkrywce Adamów. Pojawiła się koncepcja wykorzystania złoża Władysławów, ale w połowie lat 1960 została zarzucona. To z tego między innymi powodu w latach 1970 wystąpiły kłopoty z dostawami do elektrowni. Problem rozwiązało dopiero uruchomienie odkrywki Bogdałów, a po kilku latach także odkrywki Władysławów.

Fot. 1 i 2 – Tysięczny metr chodnika
Fot. 3 – Zbieranie nadkładu (1964)
Fot. 4 i 5 – Otwarcie stropu węgla
Fot. 6 i 7 – Pierwszy adamowski węgiel odjeżdża do elektrowni
Fot. 8 – Przekazanie kopalni do eksploatacji, w środku Jan Mitręga i Piotr Jaroszewicz
Fot. 9 – Roboty wiertnicze na odkrywce Władysławów (1965)
Fot. 10 – Wizyta komisji ekspertów (1965)
Fot. 11 i 12 – Wulkanizatorzy przy pracy (1966)

Od początku istnienia zakładu działała w nim straż pożarna. Początkowo strażacy pełnili swoją służbę ochotniczo, pracując przy budowie kopalnianych obiektów, montowaniu koparek czy taśmociągów. W 1961 roku oddano do użytku budynek straży z wieżą obserwacyjną, który służy ratownikom do dziś. W tym czasie straż ochotnicza została przekształcona w zawodową. Poza pracą operacyjną i prewencją strażacy dbali o podnoszenie swoich umiejętności. Dzięki systematycznym szkoleniom w 1965 roku zajęli drugie miejsce w zawodach branży węgla brunatnego.

Już w latach 1960 powstały pierwsze obiekty socjalne. Wybudowano przedszkole górnicze, przychodnię zakładową, klub „Barbórka” i kilka bloków mieszkalnych.

Oprac. eg
wykorzystano Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów”1959-1999 Andrzeja Piaseckiego

Fot. Archiwum

Fot. 13 – Obchody 1 Maja w roku 1965
Fot.14 – Święto Barbórki w roku 1966
Fot. 15 – Straż przemysłowa
Fot. 16 – Ćwiczenia straży pożarnej
Fot. 17 – Przychodnia zakładowa (1966)
Fot. 18 – W 1966 roku oddano do użytku hotel i klub „Barbórka”
Fot. 19 – Przedszkole górnicze (1966)
Fot. 20 – Dzień Kobiet (1965)

Dodaj komentarz