Strażacka zbiórka

Spotkanie byłych i obecnych pracowników Zakładowej Straży Pożarnej, która działa przy kopalni Konin już od 69 lat, odbyło się w kawiarni „Jaskółka” w Kazimierzu Biskupim 2 czerwca br.

Na spotkaniu odliczyło się 27 osób – emerytów, osób, które odeszły na PDO, obecnych i byłych pracowników straży. Wśród nich był długoletni komendant ZSP Waldemar Janusz, zastępca komendanta Andrzej Rybicki, dowódca oddziału Mariusz Roga, pełnomocnik Władysław Siwek, instruktor Robert Michałkiewicz, inspektor Ryszard Gusko, długoletni zastępca komendanta i szef służby ratowniczej Grzegorz Grobelski.
Wspomnieniom nie było końca, zwłaszcza podczas przeglądania slajdów przygotowanych na spotkanie. Przypominano wspaniałe zwycięstwa drużyny ZSP na zawodach sportowo-pożarniczych powiatu konińskiego, szpalery strażackie podczas ślubów pracowników, były zdjęcia z 50-lecia ZSP i innych uroczystych spotkań. Oglądano pamiątkowe obrazy z ćwiczeń i akcji ratowniczo-gaśniczych, pokazów strażackich, ale również pogrzebów i nagrobków strażaków. Każdy uczestnik otrzymał płytę z historycznymi zdjęciami.
Za rok przypada 70-lecie Zakładowej Straży Pożarnej. Czy uda się zorganizować podobne spotkanie? Czy wszyscy się odliczą na strażackiej zbiórce?

Grzegorz Grobelski
Specjalista ds. ochrony ppoż.

1 – 5  Spotkanie w „Jaskółce”,  fot. Janusz Trzewiczyński. Na pierwszym zdjęciu od lewej: Mariusz Roga – obecnie starosta słupecki, Grzegorz Grobelski, Robert Michałkiewicz, Waldemar Janusz, Andrzej Rybicki – współwłaściciel spółki Franspol i Władysław Siwek, pełnomocnik ds. ochrony ppoż. ZE PAK

6 – 11  Uroczystość 50-lecia Zakładowej Straży Pożarnej 18 grudnia 1998,  fot. Piotr Ordan. Na zdjęciu nr 10  żona pierwszego komendanta straży Maria Jaskólska

 

Dodaj komentarz