Strategia dla branży

Zespół Trójstronny ds. Branży Węgla Brunatnego spotkał się 11 lipca w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który przedstawił założenia długo oczekiwanej strategii dla węgla brunatnego.

Wiceminister Tobiszowski zapowiedział, że górnictwo węgla kamiennego i brunatnego pozostanie podstawą miksu energetycznego państwa. W 2030 roku udział energii produkowanej z tych surowców ma wynosić 60 %, wobec obecnych 86 %. Pozostała moc ma pochodzić z morskich farm wiatrowych oraz gazu. Do końca roku powinna zapaść decyzja w sprawie ewentualnej budowy elektrowni atomowej.
-Założenia dotyczą lat 2030, a następnie 2030-2050, gdzie nie rozstrzygamy o pewnych kwestiach, ale otwieramy możliwość podejmowania decyzji przez naszych następców – powiedział wiceminister Tobiszowski i dodał: Jeśli chodzi o węgiel brunatny, wskazujemy odkrywkę Złoczew i Ościsłowo. Z tego, co dziś przekazało Ministerstwo Środowiska, Złoczew powinien do końca roku być uruchomiony w formie koncesji. W przypadku Ościsłowa mamy inwestora prywatnego. Są pewne komplikacje, jeśli chodzi o ocenę środowiskową. Będą spotkania indywidualne dotyczące Ościsłowa. Wiceminister stwierdził, że: Ościsłowo będzie bardzo poważnie brane pod uwagę.

Przedstawiciel resortu energii przyznał, że dla przyszłości węgla jako surowca energetycznego duże znaczenie będzie miała polityka klimatyczna i środowiskowa prowadzona przez UE, zwłaszcza rozwiązania zawarte w tzw. pakiecie zimowym. – Polska będzie prowadzić działania mające na celu maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu regulacji UE na sektor energii w naszym kraju – zapowiedział.

Na spotkaniu zaprezentowano także podstawy polityki surowcowej, opracowywanej przez Ministerstwo Środowiska. Główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek uznał konieczność ochrony strategicznych złóż surowców. Oceną, które złoża będą chronione, miałaby się zająć specjalna agencja rządowa.

Takie są deklaracje i założenia. Jednak aby je zrealizować, potrzebne są konkretne decyzje, a o te, jak wiemy z doświadczenia, najtrudniej. Oby nie sprawdziły się słowa komentatorki Dziennika Gazety Prawnej, która napisała: Węgiel brunatny ma strategię. I co z tego?     eg

Dodaj komentarz