Spółka PAK Górnictwo przejęła zadania realizowane dotychczas przez cztery inne spółki należące do Grupy Kapitałowej ZE PAK.

Te spółki to Energoinwest SERWIS, EL PAK Serwis, Aquakon oraz Eko-Surowce. Z dniem 1 sierpnia rozpoczęła się ich likwidacja – taką decyzję podjęły nadzwyczajne zgromadzenia wspólników wymienionych spółek. Zadania wykonywane dotychczas przez te firmy przejęło PAK Górnictwo, które wstąpiło w prawa i obowiązki likwidowanych podmiotów.
W komunikacie wydanym przez zarząd ZE PAK S.A. wskazano, że podjęte procesy likwidacyjne są następstwem restrukturyzacji działalności pomocniczej wobec głównych segmentów grupy kapitałowej.        eg

 

Dodaj komentarz