Będziemy walczyć o Ościsłowo

Tematem przewodnim konińskiej Barbórki była odkrywka Ościsłowo. W przeddzień górniczego święta nadeszła wiadomość, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił zaskarżoną przez kopalnię Konin decyzję RDOŚ w Poznaniu odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla odkrywki Ościsłowo. Sprawa została przekazana do poznańskiego RDOŚ dla ponownego rozpatrzenia.

Prezes zarządu PAK KWB Konin Adam Kłapszta tak skomentował tę decyzję: Mamy już większość dokumentacji, zaproponowaliśmy działania minimalizujące wpływ na środowisko i musimy teraz pracować z Regionalną Dyrekcją, by przygotować dokumentację według linii, której RDOŚ oczekuje. Mam nadzieję, że nie będą to kolejne miesiące tylko tygodnie, żebyśmy mogli zachować ciągłość pracy i wejść z jednej odkrywki w drugą. Chcemy jak najszybciej ten temat z sukcesem zamknąć, by na następnej Barbórce składać sobie życzenia, a nie rozmawiać o odkrywce Ościsłowo.

Do sprawy Ościsłowa odniósł się także członek zarządu Jarosław Czyż w swoim wystąpieniu podczas akademii barbórkowej. Powiedział między innymi:
Jest takie znane chińskie powiedzenie, choć może dziś brzmi ono bardziej jak przekleństwo: Obyś żył w ciekawych czasach. My, pracownicy kopalni i pozostałych spółek grupy kapitałowej, przekonujemy się na własnej skórze każdego dnia, że współczesne czasy są naprawdę ciekawe. Otaczająca nas rzeczywistość dostarcza nam wielu nowych, nie zawsze pozytywnych doświadczeń.
Naszą największą troską i najważniejszym zadaniem w ostatnich latach jest uruchomienie odkrywki Ościsłowo. Wszyscy tu obecni doskonale wiedzą, że nowa odkrywka to dla nas być albo nie być. To szansa na przetrwanie kopalni, na utrzymanie miejsc pracy, na zachowanie zdolności produkcyjnej Zespołu Elektrowni PAK oraz stabilizacji gospodarczej regionu.
Dlatego martwi nas to, że droga do nowej odkrywki cały czas się wydłuża, że pojawiają się na niej wciąż nowe przeszkody. Wszyscy wiemy, jakie okoliczności towarzyszą temu przedsięwzięciu, ile trzeba pokonać trudności, ile warunków spełnić, wreszcie ile wykazać cierpliwości, żeby przejść komplikujące się z miesiąca na miesiąc procedury i odpierać zarzuty ekologów, które często są – nie waham się użyć tego słowa – wręcz absurdalne.

Zawirowania formalne związane ze staraniami o nową odkrywkę nie pozostają bez wpływu na atmosferę w kopalni. Uczucie niepewności towarzyszy niemal wszystkim pracownikom. Jeśli dodamy do tego trudności wynikające z samej istoty pracy górniczej, problemy z jakimi górnicy i pracownicy zaplecza spotykają się na co dzień – zrozumiemy ile determinacji, rzetelności i ofiarności wymaga praca górnika. Jak wielkiego wymaga szacunku i jak jest dla nas wszystkich ważna.
Dlatego parafrazując słowa, które wypowiedział Winston Churchill, gdy Anglia po klęsce Francji w 1940 roku została osamotniona, chciałbym dziś z całą mocą zadeklarować, że o Ościsłowo będziemy walczyć w urzędach, samorządach, na ziemi, w morzu i w powietrzu do samego końca i że się nigdy nie poddamy.

Pomimo problemów, które spotykają nas każdego dnia, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, pogarszających się warunków eksploatacji bieżące zadania produkcyjne są wykonywane. Fedrujemy nieprzerwanie węgiel, a tegoroczne plany wydobywcze zostaną przekroczone. Do końca listopada ze wszystkich odkrywek wydobyliśmy ponad 8 mln ton węgla i zdjęliśmy blisko 50 mln m3 nadkładu. To wielkości porównywalne z wynikami uzyskanymi w ubiegłym roku.
Drodzy Górnicy, osiągnięte wyniki to przede wszystkim Wasza zasługa. Wasza sumienna i odpowiedzialna praca przynosi efekty nie tylko produkcyjne, to również praca bezpieczna. Za to także pragnę Wam wszystkim w imieniu całego zarządu podziękować. Za trud, za poważne traktowanie swoich obowiązków, za aktywność – po prostu za porządną robotę. Słowa te kieruję przede wszystkim do pracowników kopalni Konin, ale również do spółki PAK Górnictwo. Przecież mimo zmiany szyldu nie przestaliście być górnikami. Działamy razem, dzielimy nasze troski, a nasze sukcesy są i będą efektem wspólnego wysiłku.

Wielu z obecnych na tej sali pracowników zostanie dzisiaj wyróżnionych odznaczeniami, honorowymi szpadami i stopniami górniczymi. Sądzę, że to najlepszy dowód na to, że Wasza praca jest szanowana i doceniana. Gratuluję Wam wszystkim uzyskanych osiągnięć i serdecznie życzę wielu dalszych sukcesów.
Podziękowania kieruję także do organizacji związkowych, które w ostatnim czasie koncentrują się nie tylko na sprawach stricte pracowniczych, ale bardzo mocno angażują w starania o nową odkrywkę. Piszą petycje, zabiegają o spotkania, biorą udział w dyskusjach. To dowód odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość naszej spółki.

Kopalnia Konin działa już ponad 70 lat. Przetrwaliśmy niejedną burzę. Nikt tak jak my nie potrafi radzić sobie z trudnościami, ponieważ nigdzie tak jak tu nie pracują tacy wspaniali ludzie jak Wy. Mam nadzieję, że kiedy spotkamy się na barbórkowej uroczystości za rok, będziemy mogli z satysfakcją powiedzieć, że nasze plany są realizowane: że budujemy Ościsłowo, że wszystkie nasze odkrywki pracują bez zakłóceń, a ludzie zatrudnieni w kopalni i współpracujących z nią spółkach mogą spokojnie i bezpiecznie wykonywać swoje zadania. I że również w życiu prywatnym jesteście szczęśliwi, otoczeni ciepłem, przyjaźnią i miłością. Tego właśnie Wam życzę.
Niech żyje nam górniczy stan!

Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz