Życzenia, honory i wyróżnienia

Spotkanie barbórkowe, które odbyło się 30 listopada, zgromadziło kilkudziesięciu pracowników PAK KWB Konin oraz ich gości. Byli wśród nich posłowie – Ryszard Bartosik, Leszek Galemba i Tomasz Nowak, władze miasta i powiatu oraz wójtowie i burmistrzowie gmin współpracujących z kopalnią, a także wiceprezes ZE PAK Zygmunt Artwik i delegacja spółki PAK Górnictwo z prezesem Marcinem Kapuścińskim. Zaproszenie przyjęli także dawni prezesi i dyrektorzy kopalni oraz komendant miejski państwowej straży pożarnej. Swoich przedstawicieli przysłali posłanka Paulina Hennig-Kloska, poseł Krzysztof Ostrowski i wojewoda wielkopolski.

Mijający rok podsumował członek zarządu kopalni Jarosław Czyż (więcej w: Będziemy walczyć o Ościsłowo). Zainteresowanie uczestników uroczystości wzbudziła prezentacja poświęcona mundurowi górniczemu, którą przygotował i przedstawił dyrektor ds. administracji Jacek Slanina.

Spotkanie było okazją do uhonorowania wyróżniających się pracowników kopalni. Zgodnie z postanowieniem ministra właściwego ds. energii w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa odznaką honorową Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnieni zostali: Marian Bill, Zbigniew Białecki, Stefan Dębiński, Marek Galor, Jarosław Kowalczyk, Grzegorz Korczakowski, Henryk Majewski, Robert Serafiński, Radosław Słupicki, Tomasz Sobieraj, Maciej Sobina, Tomasz Szczepaniak, Ryszard Sztejkowski, Sławomir Turkowski,  Waldemar Walczak i Krzysztof Wiatrowski.

Prezydent Konina przyznał odznakę honorową Za Zasługi dla Miasta Konina Anecie Deseckiej i Mirosławowi Wróblowi.

Zarząd kopalni wyróżnił odznaką Zasłużony Pracownik KWB Konin 17 osób. Są to: Anna Brychcy, Andrzej Bednarz, Tomasz Borowski, Dariusz Biegasiewicz, Robert Filmut, Adam Głąb, Andrzej Hajdasz, Marta Jankowska, Janusz Kacprzak, Krzysztof Kornowicz, Anna Lewandowska, Krzysztof Liskowski, Stanisław Pankowski, Grzegorz Piguła, Michał Przybyła, Krzysztof Stroiwąs, Dorota Skonieczna, Lilla Szwed, Andrzej Świentczak, Agnieszka Trzewiczyńska, Andrzej Wroński, Dariusz Wawrzyniak, Roman Szeląg, Andrzej Stożek, Tomasz Kluczyński i Krzysztof Kasprzak.

Podczas uroczystości nadano także stopnie górnicze. Mariusz Jarkowski i Roman Ejma otrzymali stopień górnika III stopnia, Radosław Gospodarek i Dominik Kołacki – górnika II stopnia, a Marek Jaskólski i Piotr Drelichowski – górnika I stopnia.
Paweł Chojnacki, Wiesław Kwiatkowski i Grzegorz Korczakowski otrzymali stopień technika górniczego III stopnia, a Marek Wiktorski i Grzegorz Witkowski – inżyniera górniczego I stopnia.
Minister energii przyznał stopień dyrektora górniczego III stopnia Markowi Kamińskiemu, Piotrowi Łukaszewskiemu i Dawidowi Stolarskiemu, a stopień dyrektora górniczego I stopnia Zbigniewowi Jagodzińskiemu.

Honorowe szpad górnicze, zgodnie z ceremoniałem, otrzymali: Tomasz Dominiak, Ryszard Sztejkowski, Janusz Staszak, Krzysztof Działak, Ryszard Szymczak i Adam Słupicki.

Pracownicy kopalni, którzy przepracowali w firmie 35 lat, odebrali srebrną odznakę Za Długoletnią Pracę w Górnictwie. Odznaczenie to otrzymali: Jerzy Andrzejewski, Henryk Borowski, Krzysztof Kornowicz, Zygmunt Lewandowski, Paweł Lenart, Anna Marciniak, Piotr Mizgalski, Sławomir Maciejewski, Jarosław Momot, Henryk Majewski, Jan Niedziela, Ewa Orkowska, Julian Ratajczyk, Franciszek Sypniewski, Waldemar Walczak, Andrzej Wroński i Zygmunt Wojciechowski.

Odznakę brązową Za Długoletnią Pracę w Górnictwie otrzymali pracownicy legitymujący się 25-letnim stażem: Tomasz Borowski, Karol Furmaniak, Mariusz Grabarek, Marek Gotowała, Piotr Jesiołowski, Marek Kopejko, Grzegorz Korczakowski, Dariusz Kiedrowski, Mariusz Marciniak, Mariusz Nożewski, Błażej Osada, Jacek Piaskowski, Grzegorz Przebieracz, Wiesław Piekarzewicz, Sławomir Ruminkiewicz, Mariusz Tomaszewski, Jerzy Wróbel, Sebastian Westfal, Maciej Wojciechowski, Zbigniew Zalewski i Tomasz Żuber.

Ze strony obecnych na spotkaniu gości górnicy usłyszeli nie tylko życzenia, ale także słowa poparcia i deklaracje pomocy.
Poseł Leszek Galemba zapewnił: Przemysł wydobywczy, a szczególnie surowce energetyczne maja ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Równie ważne dla przyszłych pokoleń są pielęgnowane przez was piękne tradycje górnicze. Chcę podkreślić, że byłem z wami, jestem i będę po waszej stronie.

Poseł Ryszard Bartosik powiedział: To kolejna Barbórka, kiedy zastanawiamy się nad przyszłością węgla brunatnego, ale trzeba powiedzieć, że bez tej kopalni nie ma przyszłości regionu. To wy dajecie 7% energii dla kraju, ta kopalnia umożliwia godne życie wielu rodzinom i rozwija nasz koniński region. Nie ma takiej możliwości, żeby dalej nie funkcjonowała. Wszystko wskazuje na to, że decyzja, na którą wszyscy czekamy, będzie pozytywna i niedługo zapadnie.

Poseł Tomasz Nowak podkreślił: Zmarnowanie potencjału, pokładów węgla, którą są tutaj, jest niebezpieczne i dla naszego regionu i dla kraju. Nie zbilansujemy energetyki polskiej bez Konina. Jednakże trudna sytuacja dla węgla w Europie jest faktem. Pojawia się tzw. pakiet zimowy, musimy spełniać określone kryteria. I to można zrobić, tylko nie można czekać w nieskończoność na decyzję polityczną co do tego, czy tutaj będzie odkrywka Ościsłowo.

Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz w imieniu wszystkich samorządowców przyznał: KWB znalazła się na zakręcie, ale mamy wrażenie, że opony kopalni są dosyć przyczepne i jeszcze z tego zakrętu nie wypadły. Chcemy podkreślić wagę górnictwa i kopalni dla krajobrazu powiatu konińskiego – bez odkrywek byłby on niewłaściwy i obcy. Dziękujemy za dotychczasową współpracę zarządowi, górnikom, związkowcom – mamy nadzieję, że z roku na rok będzie ona bardziej owocna, a my jako samorządowcy będziemy mogli wam jeszcze bardziej pomagać.

Wiceprezes ZE PAK Zygmunt Artwik podsumował: Występuję w imieniu jedynego, dobrego – może nawet najlepszego, rzetelnego klienta, który w stu procentach odbiera wasz produkt. Razem pełnimy rolę służebną wobec społeczeństwa. Życzyłbym sobie, żeby nas państwo w tej służebnej roli wspierało, ponieważ za chwilę nam tego towaru zabraknie. Jeżeli nic się nie zmieni, to w 2022 roku będziemy węgiel reglamentować. Naprawdę nie mamy czasu. Życzę więc górnikom dostatku węgla teraz i w przyszłości.        eg

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz