Dni HDK – wyróżnienia dla krwiodawców

Listopad to szczególny miesiąc dla krwiodawców, w dniach 22-26 obchodzone są Światowe Dni Honorowego Dawcy. Dla Klubu HDK PCK im św. Barbary przy PAK KWB Konin także jest to ważny czas.
24 listopada zorganizowano kolejną akcję poboru krwi, była to już 190. akcja w historii klubu. Do oddania cząstki siebie zgłosiło się 63 dawców, 70 % z nich to młodzież szkolna, co szczególnie ucieszyło organizatorów.
Podczas akcji krew oddało 50 osób. W blisko 48-letniej historii górniczego klubu koleżanki i koledzy oddali łącznie 18 110 litrów tego bezcennego leku.

W tym samym dniu, 24 listopada, w starostwie powiatowym, gdzie gospodarzem był starosta Stanisław Bielik, odbyła się Konińska Akademia Dni HDK. Krwiodawcy z kopalnianego klubu zostali wyróżnieni znaczącymi odznaczeniami. Odznakę honorową Za Zasługi dla Miasta Konina otrzymali Jarosław Szczepaniak i Józef Tomicki. Tytułem honorowym Zasłużony dla Powiatu Konińskiego wyróżniono Zbigniewa Kluskę, a Andrzej Pałasz odebrał nagrodę rzeczową.

Natomiast 2 grudnia w Poznaniu odbyła się Wielkopolska Akademia z okazji Dni HDK, zorganizowana przez Zarząd Główny PCK oraz Urząd Marszałkowski, w której uczestniczyli krwiodawcy z całej Wielkopolski. Ziemię Konińską reprezentowały kluby HDK PCK z Lichenia Starego, Ślesina, Kramska, klub Związkowiec oraz klub KWB Konin.
Podczas uroczystości Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała Małgorzata Nazar oraz Jan Glinka. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę odebrał Jacek Kęsy.
Odznakę honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego przyznano Wojciechowi Borkowskiemu, Mirosławowi Grzelakowi i Zbigniewowi Klusce, którzy otrzymał także Kryształowe Serce, stanowiące najwyższe wyróżnienie dla honorowego dawcy.

Klub HDK przy kopalni Konin ustalił już terminy akcji zbiorowego poboru krwi w roku 2018. Odbędą się one:
2 lutego – RCKiK Poznań od godz. 9.00,
13 kwietnia – RCKiK Kalisz od godz. 8.00,
14 września – RCKiK Poznań od godz. 9.00,
16 listopada – RCKiK Kalisz od godz. 8.00.
Wszystkie akcje zostaną zorganizowane w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie przy ul. Wyszyńskiego. W imieniu zarządu klubu serdecznie zapraszamy.

Zbigniew Kluska

Zbigniew Kluska, który oddał w sumie 42 litry krwi (dzieli się nią od 17 września 1976 r., czyli od 41 lat) powiedział po uroczystości: Nie wiem, kto mnie przedstawił do tego zaszczytnego wyróżnienia. Ale to tak z nami jest – my też nie wiemy, komu pomagamy. Uważam, że jest to podziękowanie nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich honorowych krwiodawców, dla ich postawy. Krwi nie można wyprodukować chemicznie, bo jej parametry, nawet przy tej samej grupie, bardzo się różnią. My krwiodawcy stanowimy 0,7% części społeczeństwa polskiego, która pomaga pozostałym 99%.

Na zdjęciach:
1 –  Małgorzata Nazar i Jan Glinka otrzymali Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
2  –  Medal Brązowy za Długoletnią Służbę odebrał Jacek Kęsy (drugi od lewej)
3  –  Wyróżnieni Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego: Zbigniew Kluska, Jacek Kęsy (który odebrał odznaczenie w imieniu Wojciecha Borkowskiego) i Mirosław Grzelak
4  –  Krwiodawcy Klubu HDK PCK im św. Barbary: Zbigniew Kluska, Małgorzata Nazar, Jan Glinka, Mirosław Grzelak i Jacek Kęsy
5  –  Zbigniew Kluska uhonorowany Kryształowym Sercem

 

Dodaj komentarz