Polska Grupa Energetyczna planuje w tym roku złożenie wniosku o koncesję na wydobycie węgla ze złoża Złoczew.

Złoczew to perspektywiczne złoże KWB Bełchatów, starania o jego zagospodarowanie stanowią jeden z priorytetów PGE. Obecnie eksploatowane są dwie odkrywki: Bełchatów, który wkrótce zakończy wydobycie, oraz Szczerców, który zostanie zamknięty około 2040 roku i  wówczas powinien zostać zastąpiony przez nową odkrywkę Złoczew.

Projekt zagospodarowania nowego złoża wszedł w fazę analiz i przygotowań do realizacji. Decyzja o uruchomieniu odkrywki zostanie podjęta po uzyskaniu wymaganych zgód i pozwoleń administracyjnych, przeprowadzeniu wyboru głównych wykonawców i uzgodnieniu sposobu finansowania. Jedną z dyskutowanych kwestii jest sposób przewozu węgla z odkrywki Złoczew do zmodernizowanej Elektrowni Bełchatów, pod uwagę brany jest transport kolejowy lub za pomocą taśmociągu.

Prowadzenie prac nad uruchomieniem Złoczewa potwierdził wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski: Projekt związany z uzyskaniem koncesji wchodzi obecnie w kluczowy etap związany z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dostosowaniem dokumentów planistycznych gmin zlokalizowanych w rejonie występowania złoża Złoczew. Zakończenie tych działań umożliwi skompletowanie wniosku i złożenie go do organu koncesyjnego, co powinno mieć miejsce w 2018 roku.

Przedstawiciel PGE przyznał, że na decyzję o budowie odkrywki Złoczew będą miały wpływ różne czynniki, w tym przewidywany udział węgla brunatnego w polityce energetycznej kraju czy ustalenia związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.             Oprac.  e

Dodaj komentarz