Jak informuje „Rzeczpospolita” (5 stycznia 2015) Polska Grupa Energetyczna jest zainteresowana rozwojem kolejnych farm słonecznych o niewielkich mocach.

PGE planuje zarówno kupowanie projektów od deweloperów, jak i rozwój własnych małych elektrowni fotowoltaicznych. Zleciła analizę kilkunastu potencjalnych lokalizacji pod wybudowanie siłowni o mocach nieprzekraczających 1 MW, poszukuje także gotowych projektów.
PGE ma już doświadczenie w tej dziedzinie, pierwszą testową farmę słoneczną o mocy 0,6 MW, która ma produkować co najmniej 550 MWh energii rocznie, uruchomiła w październiku 2015 r. Farmę postawiła kosztem 2,8 mln zł spółka zależna – PGE Energia Odnawialna, w której skupione są aktywa związane z produkcją zielonej energii. Dofinansowanie tej inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach sięgnęło ponad 624 tys. zł.

Podobne działania prowadzi także Energa, która wybudowała dotąd dwie farmy fotowoltaiczne.

Dodaj komentarz