Termin dla Ościsłowa przesunięty

Dzisiaj ukazało się zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo.
Dokument zawiera takie samo sformułowanie, jak poprzedni opublikowany w kwietniu: Zawiadamiam strony postępowania, że sprawa ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji (…) nie mogła być załatwiona w terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy oraz oczekiwanie na zwrot akt sprawy.
Jednocześnie RDOŚ przesunął termin rozpatrzenia kwestii Ościsłowa o kolejne dwa miesiące, do 6 sierpnia br.        g

Dodaj komentarz