Na kończącym się dzisiaj IX Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Węgla Brunatnego zorganizowanym w Bełchatowie padło wiele ważnych dla branży stwierdzeń.

W opinii wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego węgiel brunatny od lat pełni w polskiej energetyce rolę paliwa strategicznego, a razem z węglem kamiennym jest gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski. – Oparcie bezpieczeństwa energetycznego kraju na węglu jest związane z maksymalnym wykorzystaniem rodzimego surowca i rozwojem polskich przedsiębiorstw górniczych, także polskiej myśli naukowej związanej z sektorem węglowym – powiedział wiceminister Tobiszowski. Przyznał, że trzeba jak najszybciej skonstruować miks energetyczny, w którym określona zostanie rola węgla brunatnego, kamiennego i innych nośników energii. To wytyczy rolę węgla brunatnego na kolejne dziesiątki lat.

Wiceminister zwrócił uwagę na to, że przed górnictwem stoi wiele problemów. Do najważniejszych zaliczył rosnące koszty pracy, wyczerpywanie się istniejących odkrywek, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska. Dlatego jego zdaniem należy zwiększyć efektywność, utrzymać wysoki poziom konkurencyjności oraz uruchamiać nowe odkrywki. – W tym roku, a najpóźniej w przyszłym zapadną decyzje o nowych odkrywkach – zapowiedział.

Dyrektor KWB Bełchatów Kazimierz Kozioł stwierdził, że nie można zapominać o energetyce odnawialnej, która często przeciwstawiana jest energetyce konwencjonalnej opartej na węglu: My górnicy, energetycy nie jesteśmy jej przeciwnikami. Zależy nam, aby rozwijała się jak najszybciej i jak najefektywniej, bo służy to ochronie środowiska. Ale jesteśmy realistami. Dlatego mówimy, że energetyka odnawialna powinna uzupełniać węglowy miks paliwowo-energetyczny, ale nie jest w stanie zastąpić energetyki konwencjonalnej.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz