Spotkanie krwiodawców

Honorowi krwiodawcy kopalni Adamów obradowali w poszerzonym gronie.
W ostatnim dniu czerwca w hostelu Barbórka w Turku odbyło się ogólnopolskie spotkanie Rady Prezesów oraz Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej. Gospodarzem obrad był Klub SHDK RP „Górnik” przy KWB Adamów S.A.
Podczas   spotkania  omówiono  sprawy  związane  z funkcjonowaniem  SHDK RP  oraz  współpracą  z  Ministerstwem Zdrowia,  Narodowym  Centrum Krwi oraz  z  Regionalnym  Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa na  terenie kraju.  Obradom  przewodniczył  prezes  Rady Głównej  Tomasz Ogrodnik.  W trakcie posiedzenia podjęto uchwały o przyjęciu nowych klubów do stowarzyszenia, omówiono także współpracę między klubami. Prezes Rady Głównej Tomasz Ogrodnik przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności SHDK RP za rok 2017. Gościem specjalnym obrad był prezes Stowarzyszenia i Klubu HDK Legion Robert Kowalewski, który przybliżył ideę powstania portalu internetowego Legion.
Bogdan Owczarek, prezes Klubu SHDK RP „Górnik”, dziękuje zarządowi PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. za wsparcie finansowe oraz Tomkowi Wroniakowi. Szczególne podziękowania kieruje do obsługi hostelu Barbórka.

Tekst i zdjęcia Bogdan Owczarek

 

Dodaj komentarz