Ościsłowo nadal bez decyzji

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu po raz kolejny przesunął termin rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobycia węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo.
W zawiadomieniu z 6 sierpnia, podobnie jak w poprzednich pismach, RDOŚ poinformował, że sprawa nie mogła być załatwiona w terminie ze względu na jej skomplikowany charakter i oczekiwanie na zwrot akt. Jednocześnie wyznaczył nowy termin jej rozpatrzenia na 8 października br.      eg

Dodaj komentarz