Kwiaty dla patronki

W przeddzień górniczego święta pracownicy kopalni Konin składają pokłon swojej patronce św. Barbarze. Ten kultywowany od lat zwyczaj podtrzymuje zarząd spółki oraz związki zawodowe i organizacje działające w kopalni. W krótkiej uroczystości pod pomnikiem św. Barbary w Kleczewie uczestniczą poczty sztandarowe i delegacje, którym towarzyszą fanfarzyści górniczej orkiestry.    eg

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz