Zielony Kazimierz Biskupi

Najnowsza historia gminy Kazimierz Biskupi nieodłącznie wiąże się z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin. Obecnie gmina przechodzi transformację wraz z całą wschodnią Wielkopolską oraz Grupą Kapitałową ZEPAK. Jest to intensywne przejście całego regionu od wydobycia węgla brunatnego i energetyki opartej na paliwach kopalnych do nowoczesnej gospodarki regionu, której fundamentem są odnawialne źródła energii.

Gmina Kazimierz Biskupi jest jednym z beneficjentów prowadzonego przez GK ZEPAK procesu transformacji. To właśnie tam – po zakończeniu eksploatacji złoża węgla brunatnego – ulokowane zostały farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne grupy kapitałowej, produkujące czystą, odnawialną energię. Na tym jednak nie kończy się symbioza między oboma podmiotami – 240 mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi jest nadal zatrudnionych w GK ZEPAK, co stanowi blisko 9 procent całej załogi.

Od wielu lat gmina Kazimierz Biskupi przechodzi własną transformację energetyczną, wpisując się w trendy ogólnopolskie oraz europejskie. Od samego początku jest aktywnie zaangażowana w Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” – największy w Europie projekt podnoszenia efektywności energetycznej budynków i zmniejszania emisji zanieczyszczeń do powietrza, będąc jedną z najaktywniejszych gmin w województwie wielkopolskim.

Z kolei w ramach konkursu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa – tak zwanych Funduszy Norweskich – gmina Kazimierz Biskupi zajęła 9 miejsce spośród 213 zgłoszeń, pozyskując 3,2 miliona złotych na poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kozarzew. Dziś jest to nowoczesny budynek, zapewniający możliwości nauki i opieki przedszkolnej w standardach XXI wieku.

Ponadto 9 budynków użyteczności publicznej, tj. oświatowych i świetlic oraz hala sportowa w gminie Kazimierz Biskupi posiadają zainstalowane panele fotowoltaiczne, które przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz poprawy efektywności energetycznej szkół, a także zmniejszenia kosztów funkcjonowania tego typu placówek. Produkcja prądu z ogniw z zapasem pokrywa roczne zapotrzebowanie wszystkich obiektów. W samym tylko 2023 roku panele PV zlokalizowane na budynkach szkolnych wyprodukowały ponad 192 MWh zielonej energii elektrycznej przy zapotrzebowaniu tych budynków na energię oscylującym na poziomie 188 MWh.

Od 1 stycznia bieżącego roku gmina Kazimierz Biskupi, Gminny Ośrodek Kultury oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim dołączyły do elitarnego grona podmiotów w skali ogólnopolskiej, które nabywają i wykorzystują jedynie zieloną energię. Precedensowe postępowanie w ramach Prawa Zamówień Publicznych pozwoliło nie tylko osiągnąć efekt środowiskowy, ale także uzyskać znaczne oszczędności w zakresie kosztów nabywanej energii, a przede wszystkim ustabilizować je na kolejne lata. Jest to szczególnie istotne w kontekście kryzysu energetycznego, polityk Unii Europejskiej oraz wydatkowania funduszy wspólnotowych. Wyłącznym dostawcą zielonej energii jest spółka PAK-VOLT, wchodząca w skład GK ZEPAK. W efekcie tej procedury i zawartego kontraktu w roku 2024 roku gmina Kazimierz Biskupi i jej jednostki organizacyjne otrzymają dostawę zielonej energii na poziomie 2 486 MWh.

Współpraca z gminą Kazimierz Biskupi to modelowy przykład współpracy z samorządem w procesie transformacji. Wykorzystanie zielonej energii wytwarzanej przez ZE PAK  pozwoliło przynieść korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla budżetu gminy.  To pokazuje, że sprawiedliwa transformacja jest możliwa i jest szansą również na oszczędności – powiedział Piotr Woźny, prezes zarządu ZE PAK.

Ponadto domknięty został projekt montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych na terenie gminy. Poprzez zaangażowanie firmy Ørsted ostatni z nich został wyposażony w tego typu instalację, dzięki czemu wszystkie placówki w gminie Kazimierz Biskupi mogą się pochwalić wykorzystywaniem czystej energii. Instalacja sfinansowana przez Ørsted zamontowana została na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach, dysponuje mocą 20,02 kW i produkuje już zieloną energię. To także wyjście naprzeciw tak zwanej „dyrektywie budynkowej” (EPBD), która zakłada montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Kazimierz Biskupi dzięki podejmowanym działaniom i współpracy ze stroną gospodarczą wyprzedza zapisy tej dyrektywy o kilka lat, będąc jednym z liderów transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej.

– Transformacja energetyczna, której celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski, ochrona powietrza, którym oddychamy i powstrzymanie katastrofy klimatycznej to ogromne wyzwanie. Przeprowadzenie tej transformacji wymaga zaangażowania i współpracy wielu podmiotów, administracji publicznej, społeczności lokalnych. organizacji pozarządowych oraz biznesu. Władze Kazimierza Biskupiego aktywnie mierzą się z wyzwaniem, dbając o dobro mieszkańców gminy i włączając do współpracy na rzecz sprawiedliwej transformacji szerokie grono podmiotów. Jesteśmy dumni mogąc być częścią tej współpracy – mówi Joanna Wis-Bielewicz, dyrektor ds. rozwoju rynku Ørsted Offshore Polska.

Jest to bardzo ważny dzień dla naszej gminy. Małymi krokami zmieniamy nasz samorząd z tego kojarzonego z wydobyciem i spalaniem węgla w elektrowni na ten stawiający na czystą energię. Odebrany dzisiaj certyfikat zielonej energii stawia naszą gminę w czołówce samorządów, którym bliska jest ochrona środowiska. Dzisiaj oficjalnie kończy się także proces instalowania paneli fotowoltaicznych na wszystkich budynkach oświatowych, świetlic wiejskich oraz hali – podkreślił Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi. Inauguracja nowej instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnego odbyła się 26 marca br.

Fot. ZE PAK

Dodaj komentarz