Zmiany organizacyjne

Od 1 sierpnia obowiązują zmiany w strukturze organizacyjnej PAK KWB Konin.

Zlikwidowana została służba dyrektora Biura Kadr i Spraw Pracowniczych, dyrektora Biura Zarządu, dyrektora ds. finansowych, dyrektora ds. rozwoju, dyrektora ds. nieruchomości i obsługi inwestycji oraz zespół doradców. Zlikwidowano także Dział Zakupów, Dział Magazynowy, Dział Administracji oraz pion członka zarządu, dyrektora ds. produkcji.
Kilka służb zostało przeniesionych do innych pionów, utworzono także nowe stanowiska.

Po zmianach struktura organizacyjna spółki obejmuje trzy piony. Prezesowi zarządu – dyrektorowi generalnemu (D) podlegają:
–  dyrektor ds. utrzymania ruchu (DU), któremu z kolei podporządkowany jest główny elektryk (EE) oraz główny mechanik (MM),
– dyrektor ds. produkcji (DP), któremu podlega Dział Mierniczo-Geologiczny (TMG) oraz służba naczelnego inżyniera górniczego (TP), czyli główny inżynier górniczy (TD), kierownik robót górniczych odkrywki Jóźwin (JTG), kierownik robót górniczych odkrywek Drzewce i Tomisławice (LTG) oraz Dział Technologii Górniczej i Kontroli Procesów Technologicznych (TTG),
– dyrektor ds. rozwoju i koncesji górniczych (DR) z Działem Szkód Górniczych (DRS), Działem Rekultywacji (DRR) i Działem Koncesji (DRK),
– pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (DS).

Członkowi zarządu ds. zarządzania majątkiem (DE) podlega Dział Gospodarki Nieruchomościami (IDN) oraz Dział Zarządzania Majątkiem Nieprodukcyjnym (DEM).
Natomiast członkowi zarządu (DL) podporządkowano Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej (DKG), Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (DBH) oraz Dział Transportu (ZT).   g

 

Dodaj komentarz