To jest marzenie

Tak o swoim pomyśle powiedział Mariusz Harmasz, inicjator projektu polegającego na zagospodarowaniu terenów postindustrialnych za pomocą kultury.

Autorzy programu (reprezentujący Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej, projekt Trzeci Tor oraz Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych „Frontar”) zamierzają zachować dziedzictwo przemysłowe regionu i wykorzystać je do działań kulturalnych i turystycznych. Służyć ma temu zbudowanie sieci połączeń między miejscowościami na północ od Konina – za pomocą tras kolei górniczych oraz sieci ścieżek rowerowych. Projekt przewiduje także utworzenie parku maszyn górniczych jako pozostałości jednej z konińskich odkrywek oraz parku zwierząt na kleczewskiej Malcie, w którym zwiedzający mogliby zobaczyć przedstawicieli fauny plejstoceńskiej i nie tylko.

Czy to się uda? Na razie trwają rozmowy pomiędzy inicjatorami projektu, grupą ZEPAK, Agencją Rozwoju Regionalnego i włodarzami gmin. Zarówno Trzeci Tor, jak i „Frontar” mają sukcesy w dziedzinie promocji kultury przemysłowej oraz wykorzystaniu nieczynnych już obiektów jako miejsca niebanalnych spotkań ze sztuką. Artyści i ich partnerzy przeprowadzili kilka ciekawych przedsięwzięć, jak wystawy, spektakle czy rajd rowerowy tropem słonia leśnego. Pracują nad stworzeniem szlaku turystycznego śladem kolei przemysłowej – wąskotorowej i kopalnianej.

Swoją cegiełkę do zachowania przemysłowego dziedzictwa regionu dokłada Adam Jaroński, autor zdjęć prezentujących pracę kopalni. – Kiedy zdałem sobie sprawę, że to koniec 80-letniej historii górniczej naszego regionu, zacząłem przyglądać się z bliska tym maszynom. To widok trochę smutny, ale też fascynujący. Za chwilę ich nie będzie, więc musimy się spieszyć, żeby je zobaczyć – powiedział Adam Jaroński. Kilka jego fotografii, prezentowanych pod wspólnym tytułem „Odkrywcza wystawa”, można obejrzeć w restauracji „Nowa Era”.    e

Powyżej projekt sieci połączeń i szlaków turystycznych w regionie konińskim, poniżej zdjęcia Adama  Jarońskiego na „Odkrywczej wystawie”.

 

Dodaj komentarz