SIP PAK KWB Konin nadal na pełnych obrotach

Wiesław Kwiatkowski, zakładowy społeczny inspektor pracy PAK KWB Konin otrzymał wyróżnienie w etapie wojewódzkim konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”, organizowanym co roku przez Państwową Inspekcję Pracy.

To już dziesiąta nagroda, Wiesław Kwiatkowski ma w swojej kolekcji nie tylko wyróżnienia, ale także pierwsze i drugie miejsca w tym konkursie. Nagrody zostały wręczone 5 grudnia 2023 roku w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.

♦ Jak się czuje najbardziej utytułowany ZSIP w Wielkopolsce po zdobyciu kolejnej nagrody?

Wiesław Kwiatkowski: Zawsze podkreślam, że to nie jest moje wyróżnienie, tylko nagroda dla społecznej  inspekcji pracy w kopalni Konin, bo nie działam sam, każdy dołożył swoją cegiełkę. ZSIP nie jest żadnym supermenem, ma takie uprawnienia, jak każdy społeczny, lecz jest odpowiedzialny za organizację pracy. W związku z tym to na moje ręce spływa nagroda, chociaż zasługi są nasze wspólne. Cieszę się, że nadal jesteśmy widoczni, mimo że zamykamy kolejne odkrywki i nasz zakład się kurczy, jednak wyzwań nam nie brakuje i spraw do załatwienia jest sporo.

Oczywiście jesteśmy wspomagani przez PIP, nowy kierownik jednostki konińskiej Zbigniew Stankowski bardzo nas zachęca, żebyśmy nasze działania pokazywali na zewnątrz. Na spotkaniu w grudniu zaproponował, żeby Europejskie Dni Bezpieczeństwa Pracy, które przypadają 25-27 kwietnia, odbyły się w kopalni Konin. Już poczyniliśmy odpowiednie kroki, zwróciliśmy się z pytaniem do pana prezesa Czyża, czy możemy pójść w takim kierunku i otrzymaliśmy zgodę. Zorganizujemy to wydarzenie wspólnie z SIP działającą w spółce PAK Górnictwo.

♦ To macie już pierwsze poważne zadanie na najbliższe miesiące.

Działamy już od początku roku, 9 lutego mieliśmy szkolenie poszerzone o gości, zaszczycił nas swoją obecnością dyrektor OUG w Poznaniu Robert Nowak, inspektor Mirosław Wojtczak, kierownik PIP rejonu Konin Zbigniew Stankowski i prawnik Paweł Bielski. Obecni byli również koledzy z Działu BHP i związków zawodowych.

♦ Jakie były tematy tego spotkania?

Przede wszystkim interesowały nas zmiany w Kodeksie pracy, w tym artykuł 229, dotyczący badań okresowych. Teraz większe uprawnienia mają lekarze orzecznicy dopuszczający pracowników do pracy, z drugiej strony w kwietniu 2023 roku pojawiła się  możliwość korzystania z programów badań NFZ, np. 40+, 50+ czy 60+. Poprosiliśmy PIP, żeby  przygotowała nam informacje, na jakiej zasadzie to działa. Okazało się, że można korzystać z tych programów niezależnie od badań okresowych. W tej chwili medycyna pracy mocno się zawęziła, wcześniej mieliśmy szereg badań specjalistycznych, obecnie na przykład przy badaniach wysokościowych nie zawsze musi być neurolog czy okulista, to lekarz orzecznik stwierdza, czy i jakie badania należy wykonać. Pracownicy zaczęli się dopytywać o te ograniczenia i stąd nasze pytanie do PIP. Początkowo myśleliśmy, że badania okresowe możemy sobie zażyczyć, ale nie. Lekarz orzecznik może uznać, że osoba jest zdolna do pracy, ale można jednocześnie kontynuować badania w ramach programów NFZ.

Z innych nowinek Kodeksu pracy wszystkich interesowały warunki szczególne, bo tu ustawa od nowego roku również się zmieniła. Wcześniej pracownik musiał pracować w warunkach szczególnych do 1999 roku i jeszcze po 2008, w sumie przynajmniej 15 lat. Od stycznia obowiązuje zasada 15 lat pracy w szczególnych warunkach bez tych obostrzeń. To daje nowe  możliwości – prawnik nam to szeroko omówił.

♦ Jak często organizujecie takie szkolenia?

Raz, dwa razy w roku, ale staramy się ukierunkować naszych gości, wcześniej przygotowujemy pytania, żeby od razu uzyskać poszerzone odpowiedzi w sprawach, które nas interesują.

Dyrektor OUG szeroko omówił kwestie wypadkowości i zagrożeń oraz rutyny w pracy. Odniósł się także do efektów kontroli, którą ostatnio przeprowadzono. Kopalnia to zakład odkrywkowy, odczuwamy znaczny wpływ warunków atmosferycznych, ostatnio mieliśmy dużo deszczu, mało mrozu, to powoduje zagrożenia. Nie możemy tego ignorować, musimy zwracać uwagę na bezpieczeństwo. Z tym wiąże się temat aktualny od lat, dotyczący dbałości o pojazdy przewożące pracowników. Tu każdy powinien zrobić kroczek do przodu – pracownicy nie powinni nadmiernie brudzić ani dewastować, a kierowcy częściej sprzątać.

♦ Czy przedstawiciele BHP i związków zawodowych zgłaszali swoje uwagi?

Kierownik działu BHP Jarosław Balcerzak mówił o wspólnych działaniach BHP i SIP,  zadeklarował pomoc w rozwiązywaniu spraw i reagowaniu na sygnały od pracowników. Kolega Balcerzak jest szefem działu w kopalni i PAK Górnictwo. To bardzo dobre posunięcie ze strony zarządu, aby jedna osoba to koordynowała. To ułatwienie dla obu grup SIP w licznych wspólnych sprawach. Na przykład, gdy pojazdy należą do PAK Górnictwo, a korzystają z nich pracownicy kopalni, to nasza SIP przez łącznik w postaci BHP może szybko interweniować.

Przedstawiciele związków zawodowych zostali zaproszeni jako organ nadrzędny dla SIP, żeby mogli zobaczyć jak działamy i jakimi problemami się zajmujemy.

♦ Od wyborów SIP minęło już nieco czasu, zdążyliście się zgrać jako grupa?

Należy wspomnieć, że znaczna część jest nowa – 4 osoby na 7, więc szkolenia mają bardzo duże znaczenie, żeby ci koledzy otrzymali potrzebny zakres wiedzy, bo oni się dopiero uczą.

Społeczni z doświadczeniem otoczyli ich opieką, lecz każdy musi swoje zadania wykonywać samodzielnie, na przykład zgodnie z tradycją zdarzeniem wypadkowym zajmuje się nie tylko ZSIP, ale każdy społeczny po kolei jest delegowany do działań powypadkowych – bierze udział w postępowaniu i przygotowaniu protokołu.

W ostatnim czasie było tych wypadków kilka, do listopada były dwa, w grudniu pojawiły się kolejne dwa i trzeci na przełomie roku.

♦ Jak układa się wasza współpraca z SIP działającą w PAK Górnictwo?

Raz na kwartał się spotykamy, bo mamy wspólny teren i wspólne działania.  Funkcje ZSIP pełni Radosław Kostrzewa, mamy dobry kontakt, wcześniej znaliśmy się z działalności związkowej, więc udaje nam się wiele rzeczy wspólnie realizować. Teraz razem przygotowujemy dni BHP.

♦ A co konkretnie zaplanowaliście na 25 kwietnia?  

Odbędą się wykłady na temat przeciwdziałania narkotykom i dopalaczom – poprowadzi je sanepid i wydział narkotyków konińskiej policji. Obecni będą przedstawiciele OUG oraz PIP. Zaproszenia już zostały wysłane. Nasza zakładowa straż pożarna przygotowuje pokazy akcji gaśniczej, a także używania gaśnic, co w praktyce jest bardzo ważne. W teorii wiemy, jak postępować, lecz kiedy przychodzi do działań, to okazuje się, że brak nam wprawy. To trzeba przetrenować, tak samo udzielanie pierwszej pomocy, mimo że zarządzenia są przypominane corocznie.

Jako ZSIP nadal uczestniczę w szkoleniach okresowych – mam godzinę z pracownikami. Jeden z głównych tematów, który poruszam – oprócz stresu w pracy – dotyczy właśnie postępowania  w razie wypadku.

Pracowników zawsze interesuje także kwestia odzieży, możliwości jej dostosowania do naszych warunków. Ciągle tłumaczę, że to zależy od pracowników, bo to oni mają wiedzę na ten temat. Jeśli coś zmieniamy, to korzystamy z ich wiedzy .

Nadal mamy bardzo dobry kontakt z pracownikami, na bieżąco wiemy, co się wydarza w zakładzie pracy, jesteśmy informowani o problemach, które staramy się na bieżąco rozpatrywać. Za zgodą zarządu mamy cykl spotkań comiesięcznych. Są one protokołowane i wszystkie problemy, które do nas spływają, są zapisywane, a następnie staramy się je rozwiązać. Mimo że kadencja jest nowa, mamy taki jak poprzednio styl pracy. Działamy nadal na pełnych obrotach.

♦ Dziękuję za rozmowę.  

eg

 Fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, SIP

Dodaj komentarz