GG 30 lat temu

Nasz dorobek
Z nieukrywaną dumą możemy uznać ubiegły rok za bardzo udany. Jest to zasługa tych wszystkich pracowników, którzy z zaangażowaniem włączyli się w procesy produkcyjne, organizacyjne i restrukturyzacyjne kopalni. (…)
Kopalnia w pełni wykonała założenia planu podstawowych wskaźników produkcyjnych i osiągnęła dodatnią dynamikę w stosunku do roku 1990. I tak:

Wydobycie węgla wyniosło  13 835 tys. ton  i było wyższe od planu o  1 235 tys. ton,  a przez to  większe o  600 tys. ton  niż   to było  w 1990 r.
Nadkładu zostało zdjęte 60, 5 mln m³,  o 1,5 mln więcej  niż w planie i  o 5,7 mln niż  w 1990 r.
Brykietów wyprodukowano 123 590 ton, przez co przekroczono skorygowany wcześniej plan o 3 590 ton. Na podkreślenie zasługuje eksport 70 tys. ton i uzyskanie za niego korzystnej ceny, wyższej niż zakładaliśmy.

Należy również wspomnieć, że wzrosła cena za węgiel sprzedawany elektrowniom na skutek obniżenia zapopielenia o 1,4 % oraz poprawy wartości opałowej o 56 kcal/kg. Skutkiem tego średnioroczna cena jednej tony surowca wzrosła o 3 466 zł, zamykając się kwotą 85 759 zł.

Kopalnia może się poszczycić tym, że w roku ubiegłym nie został zwolniony z powodu redukcji ani jeden pracownik. Według danych z 1 stycznia 1991 r. w naszym przedsiębiorstwie pracowało 7 579 osób. W ciągu roku załoga zmniejszyła się o 206 pracowników, tak że na koniec grudnia stan wynosił 7 373 zatrudnionych.

„Głos Górnika” nr 18,    18 stycznia 1992 r.

Na zdjęciu panorama odkrywki Jóźwin. Fot. archiwum

 

Dodaj komentarz