Do wszystkich ludzi dobrej woli

Zarząd Górniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi im. św. Barbary zaplanował zbiorową akcję poboru krwi na 20 listopada br. Z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa akcja ta została jednak odwołana.

W szczególnych warunkach,  jakie teraz  panują,  krew  jest niezmiernie  potrzebna;  zarząd klubu  zwraca się  zatem  z prośbą  do krwiodawców  oraz wszystkich,  którzy mogą i  chcą oddać krew,  aby zgłaszali  się do punktu  krwiodawstwa  w szpitalu  przy ul. Wyszyńskiego  w Koninie.  Działa  tam  Terenowy Oddział Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  z Kalisza.

Gorąco apelujemy  do wszystkich ludzi dobrej  woli,  a szczególnie  do honorowych dawców,  by pomimo  odwołania zbiorowej  akcji,  zgłaszali się  do punktu  w szpitalu i  oddawali krew indywidualnie.  Obecna sytuacja  powoduje  zwiększone  zapotrzebowanie na ten cenny lek,  wiele osób  na niego czeka,  często jest  to dla  nich lek życia.  Wszystkich,  którym  nie jest  obojętny los chorych,  zachęcamy  do pomocy i oddania krwi.  Z góry  serdecznie  dziękujemy  – mówi  Andrzej Kłonica,  prezes  Klubu HDK PCK  działającego w kopalni Konin.       eg

 

Dodaj komentarz